Grønne grantrær sett nedenfra

Vedfyring og svevestøv - renere luftkvalitet med ren forbrenning

Helt siden det ble lovpålagt at alle ildsteder som selges i Norge skal være rentbrennende for å redusere svevestøv i 1998, har vi i Jøtul brukt millioner av kroner årlig for å utvikle vår Clean burn Technology. Resultatet er vedovner og peiser som ligger under halvparten av utslippskravet fra de norske myndighetene, som har et av verdens strengeste krav til utslipp fra vedovner og peiser. Det er godt nytt for klimaet!

Utslipp fra gamle vedovner

Det er for lengst fastslått at svevestøv, det vil si små partikler i luften som blant annet kan stamme fra forbrenningsprosesser, er et alvorlig helseproblem. Og på kalde dager om vinteren, kan vedfyring fra gamle vedovner være det største lokale bidraget til dårlig luft i byer og tettsteder.

Dette er selvsagt ikke et særnorsk fenomen, og de utfordringene Norge står overfor kan overføres til alle byer og tettsteder hvor vedfyring er en stor kilde til oppvarming i boliger. I følge Det europeiske miljøbyrået, bor en betydelig andel av Europas befolkning i områder, særlig byer, der luftkvalitetskriterier overskrides – hvor nettopp svevestøv er oppgitt som en luftforurensing som medfører alvorlige helserisikoer.

To menn som monterer en Jøtul vedovn i en stue.

Rentbrennende vedovner og riktig fyring som løsning

Men, selv om media elsker å skape dramatiske overskrifter om vedfyring, er det en felles enighet i fagmiljøene om at løsningen er innlysende: Å bytte ut de gamle ovnene med nye, rentbrennende vedovner og peiser – eller installere en ny peisinnsats i den åpne grua og riktig fyring.

Vedfyring - det klimavennlige alternativet

Det vil også si at du som går med en drøm om å installere en ny, rentbrennende vedovn eller peisovn i leiligheten eller på hytta, men er blitt betenkt av hva du har hørt eller lest om svevestøvproblematikken, kan puste både lettet ut – og inn – i visshet om at ditt ildsted ikke skaper dårlig luftkvalitet verken for deg selv, eller andre.

Øks og en stabel med ved

Ved er en fornybar ressurs

Ved er dessuten en fornybar ressurs, og vedfyring regnes for å være CO2-nøytralt. CO2 som frigjøres ved forbrenning, tas opp i trærne – og inngår i det naturlige CO2-kretsløpet, skriver blant annet ENOVA og Norsk Varme, bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner. Også Naturvernforbundet (Norges eldste natur- og miljøvernsorganisasjon) er klar på at riktig vedfyring med en rentbrennende ovn er positivt for miljøet.

Se video av hvordan du fyrer riktig og miljøvennlig

Clean burn Technology fra Jøtul

Kravet fra norske myndighetene til dagens ovner, er at for hvert kilo brent ved, må ikke ovnen slippe ut mer enn 10 gram partikler. Vi har imidlertid tatt begrepet «rentbrennende» til et langt mer miljøvennlig nivå, og produserer i dag ovner med under halvparten av det lovpålagte kravet. Årsaken er kontinuerlig fokus på produktutvikling og innovasjon, forteller vår markedsdirektør René Christensen.

Rene Christensen konsernleder salg hos Jøtul

- Ja, dette handler om vårt samfunnsoppdrag. Derfor er miljø og klima en stor og viktig del av Jøtul sitt DNA. Hvert år bruker selskapet millioner av kroner på forskning og testing, og ved hjelp av vår Clean burn Technology kan vi vise til en effekt som er opptil 80 % mindre utslipp enn de gamle ovnene.

René Christensen, Senior Vice President Salg og Marketing i Jøtul

Hva er Clean burn Technology?

Clean burn Technology vil, kort fortalt, si at ovnene har et dobbelt brennkammer som også brenner de finere partiklene. En peisovn fra Jøtul gir deg altså både hygge, varmekomfort og klima- og miljøvennlig fyring. At den samtidig gir 40 % mer varme per kubbe enn de gamle ovnene, får du på kjøpet! 

Se alle våre rentbrennende vedovner