Pipe på toppen av taket i kaldt vær

Hvordan kan vi løse problematikken med svevestøv?

Vi vet altså at løsningen på svevestøvproblemet er å skifte ut gamle ikke-rentbrennende ovner med nye ildsteder. Men hvordan skal vi komme dit?

En løsning, kan være å se til Bergen: Etter at det flere ganger har lyst rødt på alle luftkvalitetsmålerne i byen mellom de sju fjell, som indikerer «betydelig helserisiko» ved å oppholde seg utendørs, iverksatte de tiltak med gode resultater.  Ved å gi 5000 kroner i vrakpant for eldre ildsteder, har mange bergensere byttet til rentbrennende vedfyring. I tillegg innførte kommunen fra nyttår forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder. «Har du et slikt ildsted har du ikke lov til å bruke det. Det må enten skiftes ut, fjernes, plomberes eller på annen måte sikres mot bruk», skriver kommunen på sin hjemmeside. Og videre: «Både miljøorganisasjoner og fyringsbransjen ønsker et forbud mot gamle ovner, og ønsker at forbrukerne skal kjøpe nytt».

I praksis betyr det at en rekke gamle umoderne og ikke rentbrennende ildsteder er forbudt å bruke i kommunen. Hensikten med forbudet er å få ned utslipp av svevestøv som kan gi farlig luft på vinterstid.

I Norge krever nå Astma- og allergiforbundet at flere kommuner får lovhjemler som gir dem rett til å kunne innføre effektive tiltak mot luftforurensning, og at de deretter bruker dem.

Oppsiktsvekkende resultat på luftkvaliteten i europeiske byer

Resultatet av Bergens tiltak, er oppsiktsvekkende godt. I en nylig gjennomført undersøkelse av EUs miljøbyrå (EEA), er Bergen rangert som nummer 5 av de 320 europeiske byene som er undersøkt i forhold til luftkvalitet. Den aller reneste luften finnes i Umeå i Sverige og Tampere i Finland, mens byer i Polen og Nord-Italia som befinner seg nederst på listen, i følge rangeringen i European Environment Agency. En rekke europeiske byer har gjort tiltak for å bedre luftkvaliteten, og i den nevnte rangeringen har 127 av byene en luft som regnes som god, mens 73 byer har dårlig eller svært dårlig luftkvalitet. Den dårlige luftkvaliteten kan gi fatale konsekvenser for folks helse, som vises i en rapport i november 2020 fra EEA. FN fastslår at mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt.

Ingen utslippskrav gir lite klimafokus hos andre produsenter

Det er ingen tvil om at skadelige partikler i luften er et stort folkehelseproblem, og at svevestøv som følge av vedfyring i gamle ovner er den største synderen. Tyskland har nå tatt grep, og har fra 2021 gitt alle ovner produsert før 1995 fyringsforbud. En utfordring, er imidlertid at det ikke settes utslippskrav til de nye ovnene som selges, som gjør at mange produsenter ikke har dette klimafokuset. Det finnes heller ingen målinger, tilsvarende som i Norge, som viser de enorme forskjellene rentbrennende ildsteder har i forhold til de konvensjonelle ovnene.

I mangel på denne kunnskapen, er det flere land som vurderer å innføre totalforbud mot vedfyring – som er et svært inngripende tiltak i folks liv. Det er, etter vår oppfatning, mildt sagt forunderlig, så lenge løsningen på utslippsproblemet ligger i en forbrenningsteknologi som allerede finnes.

Clean burn Technology er løsningen!

Konklusjonen er at gamle ikke-rentbrennende ildsteder er en stor årsak til svevestøvproblemene i byer og tettsteder i Europa på kalde vinterdager. Nye, rentbrennende ildsteder er løsningen på problemet!

Bytt til en rentbrennende vedovn fra Jøtul