Pipe på toppen av taket i kaldt vær

Hvordan kan vi løse problematikken med svevestøv?

Vi vet altså at løsningen på svevestøvproblemet er å skifte ut gamle ikke-rentbrennende ovner med nye ildsteder og fyre riktig Men hvordan skal vi komme dit?

En løsning, kan være å se til Bergen: Etter at det flere ganger har lyst rødt på alle luftkvalitetsmålerne i byen mellom de sju fjell, som indikerer «betydelig helserisiko» ved å oppholde seg utendørs, iverksatte de tiltak med gode resultater.  Ved å gi 5000 kroner i vrakpant for eldre ildsteder, har mange bergensere byttet til rentbrennende vedfyring. I tillegg innførte kommunen fra nyttår (2020) forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder. «Har du et slikt ildsted har du ikke lov til å bruke det. Det må enten skiftes ut, fjernes, plomberes eller på annen måte sikres mot bruk», skriver kommunen på sin hjemmeside. Og videre: «Både miljøorganisasjoner og fyringsbransjen ønsker et forbud mot gamle ovner, og ønsker at forbrukerne skal kjøpe nytt».

I praksis betyr det at en rekke gamle umoderne og ikke rentbrennende ildsteder er forbudt å bruke i kommunen. Hensikten med forbudet er å få ned utslipp av svevestøv som kan gi farlig luft på vinterstid.

Oppsiktsvekkende resultat på luftkvaliteten i europeiske byer

Resultatet av Bergens tiltak, er oppsiktsvekkende godt. I en nylig gjennomført undersøkelse av EUs miljøbyrå (EEA), er Bergen rangert som nummer 5 av de 320 europeiske byene som er undersøkt i forhold til luftkvalitet. Den aller reneste luften finnes i Umeå i Sverige og Tampere i Finland, mens byer i Polen og Nord-Italia som befinner seg nederst på listen, i følge rangeringen i European Environment Agency. En rekke europeiske byer har gjort tiltak for å bedre luftkvaliteten, og i den nevnte rangeringen har 127 av byene en luft som regnes som god, mens 73 byer har dårlig eller svært dårlig luftkvalitet. Den dårlige luftkvaliteten kan gi fatale konsekvenser for folks helse, som vises i en rapport i november 2020 fra EEA. FN fastslår at mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt.

Clean burn Technology og riktig fyring er løsningen!

Konklusjonen er at gamle ikke-rentbrennende ildsteder og feil fyring er en stor årsak til svevestøvproblemene i byer og tettsteder i Europa på kalde vinterdager. Nye, rentbrennende ildsteder og riktig fyring kan redusere dette betraktelig!

Bytt til en rentbrennende vedovn fra Jøtul