Produktavvik

Her samler vi saker som er viktig å informere våre kunder om.

Skifte skrue på Jøtul F 360V2 Advance og Jøtul F 370V2 Advance-serien

Jøtul F 360V2 Advance - serien:

Jøtul F 370V2 Advance - serien:

I forbindelse med montering av Jøtul F 360V2  Advance-serien og Jøtul  F 370V2 Advance-serien med magnetdørløsning kan den øvre hengselskruen ha feil dimensjon. Dette kan føre til at hengslet løsner fra brennkammeret og glir ut av riktig posisjon. Noe som i verste fall  kan  føre  til  skader.  Dersom  denne  skruen  på  din  ovn  er  løs,  vennligst  stram  den  til  med  en  umbraconøkkel, inntil ny korrekt skrue er levert fra Jøtul AS. Jøtul dekker levering av riktig skrue.
Vi beklager på det sterkeste eventuelle ulemper dette kan medføre.

Ved spørsmål og snarlig ekspedering, vennligst kontakt din nærmeste Jøtul-forhandler.

Du kan også kontakte Jøtul AS direkte:

E-mail: teknisk@jotul.no

Instruksjoner for hvordan du skifter skruen:

  1. Løft av toppplaten (eller løft og drei den litt til siden hvis du har røruttak øverst). Dette gir tilgang til den aktuelle skruen.

2. Støtt døren og fjern skruen.

3. Skift skruen og sett topp-platen tilbake på produktet.


Viktig informasjon om dører - Jøtul F 230 - serien

Ved transport eller demontering av dør har det blitt oppdaget at pinnebolten kan bevege seg ut av posisjon på Jøtul F 230-serien. Dette kan føre til at hengslet løsner fra brennkammeret og sklir ut av riktig posisjon. Dette kan i verste fall forårsake skader.
Det kan løses ved å sjekke pinnebolten på nedre hengselsete. Hvis det er et gap mellom dørhengslet og bolten, må pinnen trykkes ned. Stram deretter skruen godt til, slik at pinnebolten låses i riktig posisjon. Operasjonen anses å være enkel og du kan gjøre den selv uten å miste garantien.
Vi beklager virkelig eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Ved spørsmål og snarlig ekspedering, vennligst kontakt din nærmeste Jøtul-forhandler.

Vennligst følg disse retningslinjene: