Mann fyrer i peisen

Har du problemer med fyring og trekk?

Når røyken kommer ut av ildstedet mens døren er åpen, kalles det for røykutslag. Ild trenger næring og utslaget kan skyldes nedslag i skorstein eller undertrykk i rommet som ildstedet står i. Her har vi samlet de 10 vanligste løsningene på dette problemet.

1. Jeg har en bolig med høy tetthet. Kan det være et problem?

Løsning: Har du en slik bolig, bør du sjekke om det er undertrykk i rommet. Prøv å fyre med et vindu på vid gap i rommet. La vinduet stå åpent til du har fått god fyr. Hvis dette hjelper må du vurdere å sette inn flere/større ventiler i rommet (så nært ildstedet som praktisk mulig). 

2. Jeg tror det kan oppstå undertrykk i rommet grunnet kjøkkenventilator, avtrekk på bad/ kjøkken eller ventilasjonsanlegg.

Løsning: Om mulig slå av kilden/ vifte som genererer undertrykket eller sett inn ventiler i nærheten av ildstedet eller direkte uteluftstilkobling til ildstedet.

3. Det kommer røyk inn i rommet når jeg åpner døren og skal legge inn ved. Hva skal jeg gjøre?

Løsning: La veden brenne helt ned til det er bare kull igjen i fyrbunn, åpne døren forsiktig noe centimeter og vent noen sekunder før den åpnes sakte. 
Dette gjøres for å unngå at døren suger røyk inn i rommet og for å unngå en oppvirvling av lette askepartikler.

4. Er det dårlig trekk i skorsteinen? Jeg har en utvendig/kald skorstein.

Løsning: denne må varmes opp for å oppnå oppdrift, dette gjøres ved å tenne opp et (lite) bål i sotluken eller ved å legge noen opptenningsbriketter over hvelvplaten.

5. Er det et problem, hvis det har vært lekkasje i sot eller feieluke?

Løsning: Sot og feieluker må alltid være stengt, defekte luker må skiftes/ utbedres.

6. Jeg har flere ildsteder på samme skorstein. Kan det være et problem?

Løsning: Alle ildsteder som er påkoblet skorsteinen må ha spjeld/ trekkventiler og dører lukket, da falsk luft/ trekk fra disse reduserer/ stopper skorsteinstrekken.

7. Kan det være et problem at jeg har for lite tverrsnitt (diameter) på skorsteinen? 

Løsning: Installer et mindre ildsted eller monter en skorstein med større tverrsnitt.

8. Kan det være et problem at jeg har for stort tverrsnitt på skorsteinen?

Løsning: Skorsteinen bør rehabiliteres. Ta kontakt med en leverandør som foretar piperehabilitering.

9. Jeg har defekt murverk eller åpne hull i skorsteinen. Hva gjør jeg?

Løsning: Alle hull må mures igjen og pusses.

10. Hvor høy skal en skorstein egentlig være?

Løsning: Hvis skorsteinen er for kort må den forlenges eller så må en røyksuger monteres. Anbefalt høyde på elementpiper er minimum 3,5 meter/ tegl minimum 4 meter, målt fra røykinnføring til pipetopp. 

Skorsteinstrekken kan måles av din stedlige Jøtul forhandler/montør eller av lokalt feiervesen.
 

Hygge

4 steg til fyr og flamme i peisen

Her får du en sikker fremgangsmåte som gjør opptenningen enkel og miljøvennlig.

Les mer

 

Fjerne sot på peisglass

Bedre fyringsforhold med skinnende ren peis

Vi gir deg de beste tipsene når det kommer til rengjøring og vedlikehold.

Les mer