Jente som bærer ved

Vedfyring - det klimavennlige alternativet

De aller fleste ønsker å gjøre klimavennlige valg på vegne av våre etterkommere. Derfor er det godt å vite at ved er en fornybar og kortreist ressurs, og at et rentbrennende, vedbasert ildsted fra Jøtul er en miljøvennlig form for varme. Det gjør det ekstra tilfredsstillende å krype opp i godstolen foran vedovnen eller peisovnen med en god bok - og bare nyte den langsomme tiden og lyden av det knitrende bålet. Lyden av livskvalitet!

Tryggheten og gleden i å samles rundt bålet, ligger dypt forankret i oss – helt siden den spede begynnelsen da ilden ble sanket fra naturlige branner og ble brukt til å steke mat, holde ville dyr unna og ikke minst holde lys og varme.

Heldigvis har verden gått videre siden den gang. Men de gode følelsene den åpne ilden gir, har fulgt oss gjennom alle generasjoner. Det forteller hvilken ressurs bålet representerte hos våre forfedre, mange hundre tusen år tilbake i tid.  

Vedfyring - en viktig kulturarv

Innendørs vedfyring er med andre ord en kulturarv som aldri har gått av moten, selv om behovet for oppvarming av moderne bygg gradvis har endret seg gjennom nye byggeskikker og tekniske forskrifter med pålegg om stadig tettere bygg. I tillegg har vedovner og peiser vært under press i mange år, fordi de gamle ikke-rentbrennende ildstedene slipper ut en høy andel helsefarlig svevestøv – det vil si små, luftbårne partikler fra forbrenningsprosessen som pustes ned i lungene.

Fordi utskiftningshastigheten på de gamle ildstedene er lav (fortsatt er rundt halvparten av ovnene rundt om i de tusen hjem og hytter av den gamle typen – bare i Norge vil det si rundt en million i antall i følge forskningsinstituttet SINTEF), og tettheten av svevestøv er høy i byer på kalde vinterdager, er det stadig flere organisasjoner som krever forbud mot å fyre med ved i ikke-rentbrennende ovner. Å lokke med «vrakpant» som monner for de gamle ovnene, er et annet middel som kan sette fortgang i prosessen. I Bergen har begge disse tiltakene blitt iverksatt med hell, og flere byer og tettsteder i Norge venter å følge byens eksempel.

Svevestøv og annen luftforurensing er et stort helseproblem i byer i mange europeiske land, rapporterer Det europeiske helsebyrået.  Den aller reneste luften finnes i Umeå i Sverige og Tampere i Finland (med Bergen på 5. plass), mens spesielt polske byer befinner seg nederst på listen, i følge angeringen til EEA over luftforurensning i byer. En rekke europeiske byer har gjort tiltak for å bedre luftkvaliteten, og i den nevnte rangeringen har 127 av byene en luft som regnes som god, mens 73 byer har dårlig eller svært dårlig luftkvalitet (målt i 2019 og 2020).

Jøtul - ledende på rentbrennende teknologi

Siden Norge i 1998 innførte lovpåbud om at alle ildsteder som selges i Norge er rentbrennende, nettopp for å redusere luftforurensingen, har Jøtul vært ledende på å produsere klimavennlige ovner, peisovner og peisinnsatser gjennom sin «Clean burning Technology».

Enkelte modeller fra Jøtul kan vise til et partikkelutslipp helt nede på 5 gram – som selv helse- og miljømyndighetene trykker til sitt bryst. «Skift til en rentbrennende ovn og aller helst en «beste vedovn» - det vi si en vedovn med svært lavt partikkelutslipp», skriver nettsiden «Luftkvalitet i Norge», som Miljødirektoratet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står bak.

Rene Christensen konsernleder salg hos Jøtul

- Klimafokuset er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag for å bidra til en bærekraftig klode. Derfor er vi dypt engasjert i å fortelle om viktigheten av ren forbrenning over hele verden, i tillegg til vårt sterke fokus på å hele tiden forbedre produktene.

René Christensen, Senior Vice President Salg og Marketing

For lite oksygentilførsel gir høye utslipp

Når ved brenner, avgis det gasser. I følge Folkehelseinstituttet (FHI), ligger halvparten av energien (varmen) i veden i disse gassene. Prinsippet bak Clean burn Technology handler derfor om hvordan veden forbrenner. Mye av vedfyringen skjer med for liten oksygentilførsel, noe som gir ufullstendig forbrenning og høye utslipp av partikler.

Slik fyrer du riktig

FHI skriver at de gamle vedovnene slipper ut seks ganger så mye partikler som nye, rentbrennende ovner. Partikkelutslippet fra vedfyring kan derfor reduseres kraftig ved å skifte ut gamle forurensende ovner med nye rentbrennende peisovner. 

Klimavennlig fyring i peisen

Fyring i vedovn regnes som å være CO2-nøytralt, da det brente treet avgir like mye CO2 (drivhusgassen karbondioksid) som det ville ha gjort ved forråtnelse i naturen. Slik vil CO2 som frigjøres under vedforbrenning tas opp i trærne og inngår i naturens egen syklus. Av denne grunn regnes biobrensel som en viktig ressurs for å kunne møte forpliktelsene i Kyoto-avtalen, skriver Varmeprodusentenes Forening. Dette forutsetter også at vedprodusenten du kjøper fra har fokus på bærekraftig skogbruk.

Fyr i peisen med god samvittighet!

Norsk Varme skriver at «Ved å erstatte 5000 KWh strøm fra kullkraftverk med ved/bio, reduseres utslipp av CO2 med 5 tonn. Dette tilsvarer CO2-utslipp fra 2 års bilkjøring». Og videre: «Rentbrennende ildsteder gir 90% mindre partikkelutslipp enn gamle ovner. Utskiftning av gamle ovner har ført til en reduksjon av svevestøv i Norge på mer enn 25.000 tonn per år siden kravet om rentbrennende ovner kom i 1998.»

Det vil si at du kan fyre opp med god samvittighet, ved bruk av en rentbrennende peis fra Jøtul og riktig fyring.

Se våre rentbrennende peiser