Hvit panelovn rød vott

Bekymret for vinterens strømregning?

Vi nordmenn lever i et av verdens kaldeste områder og ligger i verdenstoppen når det kommer til strømforbruk, med bare ett land foran oss på pallen. Og det er oppvarming av huset som er den klart største kostnaden ved forbruket. Med stadig varierende vær og strømpriser, hvordan kan vi spare strøm uten at det går ut over komforten?

Hvor mye strøm konsumerer en nordmann?

Strømprisene regnes ut etter tilbud og etterspørsel i markedet, samt hvor mye kraft man kan flytte fra et område til et annet. I det nordiske kraftmarkedet er vær, vindproduksjon, vannmagasiner og temperatur viktige faktorer med stor betydning for kraftprisene.

Foss natur

Hele 40% av årsforbruket av strøm brukes de første tre månedene av året, når det er kaldest. Ifølge målinger gjort av SSB (2016) bruker en gjennomsnittlig norsk enebolig 22.000 kWh i strøm i året. Rekkehus og leiligheter har naturlig nok litt lavere forbruk, men 12.000-15.000 kWh er ikke uvanlig.
I tredje kvartal i normalåret 2019 betalte husholdninger i Norge i gjennomsnitt 108,8 øre per kWh inkluderer både kraftpris, nettleie og avgifter. Det gir gode mulighet for besparelser for dem som vil ha bedre kontroll på strømregningen.

Oppvarming med strøm eller ved?

Når temperaturene synker ute, går strømprisene opp. Da er det store spørsmålet om det lønner seg å fyre med strøm eller ved?

Fyr i vedovn med ved

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), har forsket på vedens energiinnhold, og har beregnet at dersom bjørkeved brennes i en nyere vedovn med virkningsgrad på 75%, vil du få 1,3 kWh ut av hver liter med ved. Vedprisene har holdt seg ganske stabile de seneste år, men vil selvsagt variere med tanke på hvor du kjøper veden, og i hvilke mengder. Skal man overføre regnestykket til å kunne sammenliknes med strømpriser har man tatt utgangspunkt i vedpriser kjøpt lokalt på pall á 1000 liter.

Ved: 1000 liter x 1,3 kWh = 1.300 kWh – til 77 øre per kWh. Kilde: Din side - 2019: Er vedfyring billigere enn oppvarming med strøm?

Sammenlikner vi dette med strømpriser i normalåret (nov.) 2019, viser gjennomsnittlig strømpris for husholdninger fra SSB, inkludert avgifter og nettleie en pris på totalt 108,8 øre per kWh.

Altså viser utregningene at det er dyrere å varme opp med strøm enn med ved, med de forutsetningene vi har tatt utgangspunkt i.

 

Om vi skal ta utgangspunkt i dagens situasjon, så er de rekordhøye prisene tilbake. I en pressemelding fra Norsk Varme tidligere denne måneden, ble følgende regnestykke lagt frem:

"Spotprisen torsdag 7. januar er på 87,44 øre/kWh alle steder unntatt i Nord-Norge. Der er de heldigere – med 29,43 øre. Utover dette kommer nettleie og statlige avgifter. Disse er i snitt på 56 øre, viser oversikten til NVE. Det betyr at den endelige prisen til forbruker i dag er minst på 142 øre, før krafthandlerne skal ha sine påslag."
Kilde: Nå er vedfyring billigst. De rekordhøye strømprisene er tilbake.

Vedfyring er et trygt alternativ til oppvarming

I et stadig mer krevende og uforutsigbart klima er det også viktig med sikker energiforsyning ved alvorlige strømbrudd. Derfor er det et behov for en alternativ varmekilde.

I 2016 kom norske myndigheter med et krav om at alle nye småhus som bygges, altså eneboliger og rekkehus, skal ha en pipe eller annen alternativ oppvarmingsmulighet. Dersom strømmen skulle gå er sikkerheten i en oppvarmingskilde uten behov for tilførsel av strøm en trygghet.

Hus i bakke vinter

«Man kan bli sårbar dersom man bare har én energikilde. Hvis strømmen går, må du ha en sekundær løsning som du kan ta i bruk for å sikre oppvarming av hus og hjem.» Sa daværende statssekretær Per-Willy Amundsen.

Vedovnen virker alltid, uansett hvor lenge strømmen er borte og uansett hvor kaldt det er.

Hvordan påvirker vedfyring miljøet?

Mange spør seg om partikkelutslipp og CO2 -utslipp knyttet til vedfyring. Her er biobrensel som ved og pellets et behagelig og miljønøytralt alternativ til strøm.

Selv om forbrenning av biobrensel gir utslipp av CO2, gir det ikke økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Trær og planter binder opp CO2 når de vokser. Når trærne dør frigis CO2 igjen uansett om de råtner eller brennes. Bioenergi bidrar derfor ikke til noe nettoutlipp av klimagassen CO2, så lenge det ikke brennes mer en tilveksten.

Enova

Når det kommer til partikkelutslipp, forteller en rykende fersk artikkel fra SINTEF at man med peiser og ovner med ren forbrenning, samt opptenning fra toppen, kan minimere partikkelutslippet med hele 50-80%!

Fyr riktig

Det er viktig å fyre riktig både for å redusere sot og partikkelutslipp, men også for å utnytte veden best mulig.

  • Tenn på fra toppen og unngå ulmefyring og rundbrenning.
  • Bruk tørr ved og rikelig med trekk.
  • Fyll ikke ovnen for full, men legg inn litt om gangen.

Se vår video om hvordan du fyrer riktig!

Se video

 

Så med tørr ved og riktig fyring kan du trygt erstatte deler av strømforbruket til oppvarming med å fyre med ved, med ren samvittighet og litt tyngre lommebok.