header5.jpg

Rengjøring og vedlikehold av peis og skorstein

Jøtul anbefaler jevnlig vedlikehold av både ildsted og skorstein. Et rent ildsted gir et flott innsyn til bålet og det brenner bedre og renere. Fyrer man videre med god, tørr ved og sørger for jevnlig feiing minimerer man risikoen for en sotbrann som kan skade skorsteinen. Et god vedlikeholdt system varer lenge og gir årevis med gode opplevelser.

Det daglige vedlikeholdet gjør man enkelt selv og det krever verken dyrt utstyr eller spesialkompetanse. I tillegg sier det norske lovverket at alle ildsteder skal kontrolleres og feies minimum hvert fjerde år. Dette gjøres av det lokale feiervesenet. Her kommer noen enkle tips fra Jøtul og fra feiervesenet.

TIPS 1 - FJERNE SOT PÅ PEISGLASSET

Alle Jøtuls produkter er konstruert med et såkalt «air-wash» system, som hjelper til med å holde glasset rent under fyring. Om det kommer sot på glasset er det normalt sett nok å fyre friskt i en kort periode, så sørger varmen og «air-wash» systemet for at sotpartikler som har festet seg på glasset brennes bort.

Om glasset fortsatt er sotete anbefaler vi følgende metode: Fukt et krøllete avispapir og dypp det forsiktig i asken i ovnen. Gni så papiret mot glasset med askesiden vendt inn mot glasset. Gjenta eventuelt flere ganger for å få løsnet all sot. Til slutt tørker man over med et rent papir for å fjerne de nå løse sotpartiklene. Denne metoden er miljøvennlig, effektiv og rimelig.

TIPS 2 - TØMMING AV ASKE

Mange tømmer ildstedet for aske alt for ofte. Det er faktisk fordelaktig å la det ligge et lag aske igjen på bunnen av ildstedet. Denne isolerer og beskytter bunnen, og gulvet under, mot den sterke varmen fra bålet. Mange synes også det er lettere å tenne opp i peisen om det ligger noen gamle kullbiter igjen fra tidligere. Aske er de ikke brennbare delene av veden, hovedsakelig mineraler.

 

Fordi aske er et veldig godt isolerende materiale kan man ofte finne små, glødende kullbiter gjemt inne i asken mange timer eller dager etter at bålet har slukket. Når du skal tømme aske er det derfor viktig at den tømmes i en bøtte med lokk, begge av metall. Denne må du la stå til du er helt sikker på at det ikke er glør igjen i asken. Aske kan ikke komposteres, men kan brukes som gjødsel dersom den stammer fra rent, ubehandlet trevirke. Alternativt kan den kastes sammen med restavfall.

TIPS 3 - ÅRLIG VEDLIKEHOLD AV PEIS OG VEDOVNER

Minst en gang i året anbefaler Jøtul at man tar ut hvelv og brennplater og kontrollerer at disse er i god stand. Sjekk også skakeristen og fyrbunnen for skader. Børst løs sotpartikler fra disse og ellers i brennkammeret. Innvendig deler kan slites og må innimellom må byttes ut.

Om og hvor ofte avhenger av hvor hardt og hvor mye man fyrer. Pakningene rundt glasset og døren skal også sees over og eventuelt byttes om de er skadet

TIPS 4 - FEIING AV SKORSTEIN OG ILDSTED

Fred Ekeberg ved brann- og redningsetaten, Brannforebyggende avdeling i Oslo opplyser oss om at alle ildsteder skal feies minimum hvert fjerde år. Dersom man selv, eller feieren observerer at det dannes mer sot enn normalt i skorsteinen må man oppjustere frekvensen. Huseier skal tilrettelegge for feiing ved å sette frem eventuell stige og gjøre feierluker lett tilgjengelig før feieren kommer.

Et rent ildsted og en ren skorstein er viktig for å oppnå en miljøvennlig forbrenning og unngå en sotbrann som kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann. Ikke-rentbrennende ildsteder produserer vesentlig mer sot enn moderne, rentbrennende vedovner. Fuktig ved er en annen kilde til sot. I tilfeller hvor feieren ser slike tilfeller vil de også veilede om riktig fyringsteknikk og foreslå tiltak.