Hånd som legger ved i peisen

Hvorfor kommer det røyk ut av peisen?

Opplever du at det kommer røyk ut av peisen når du skal legge i ved? Det kan være flere årsaker til at dette skjer, og trenger ikke nødvendigvis være en feil med selve vedovnen. Vi gir deg oversikten over de forskjellige årsakene, og tiltak du kan gjøre for å unngå røykutslag fra peisen.

Derfor kommer det røyk ut av peisen

Skorsteinen er peisens motor, og den fungerer så lenge luften i skorsteinen er varmere enn luften utendørs. Det er da det skapes god trekk som trekker røyken fra peisen ut gjennom pipa. Hvis temperaturen er lavere i skorsteinen enn utendørs vil trekken gå motsatt vei, og gi nedslag. Dette kan skje ved store og raske svingninger i temperaturen i uteluften. Men det kan også være andre årsaker som vindforhold, undertrykk i rommet, feil på skorsteinen, lengden på pipa, feil måte å fyre på, eller dårlig ved.

Dette kan du gjøre for å unngå røykutslag fra peisen:

Hånd åpner døren til vedovnen forsiktig

Åpne peisdøren forsiktig når du legger i ved

Når det kommer røyk ut av peisen mens døren er åpen kaller vi det røykutslag. Vi anbefaler at du åpner døren forsiktig for å utligne trykket i vedovnen når du skal legge i ved. Åpner du døren for raskt drar du røyken ut i rommet. Hvis det fortsetter å komme røyk ut i rommet etter at du ha åpnet døren forsiktig, kan det være andre årsaker til hvorfor dette skjer, som vi beskriver nedenfor.

Jøtul F 233 sort vedovn i lavenergihus

Nye tette hus gir undertrykk i rommet

Nye hus er svært tette. Det vil si at det kommer lite luft inn i boligen utenom det balanserte ventilasjonsanlegget. Det kan føre til undertrykk i rommene (det trekkes mer luft ut enn det kommer inn) dersom du bruker en sterk avtrekksvifte på kjøkkenet og/eller støvsuger stua samtidig som du fyrer i peisen, risikerer du at luftstrømmen i skorsteinen reverseres og at røyken slår inn. Løsningen kan være en avtrekksvifte øverst på pipa, eller en egen lufttilførsel inn til vedovnen.

Gammel pipe i teglstein

Feil på skorsteinen og for kort pipe

Røykutslag kan også skyldes feil på skorsteinen, eller skorsteinstilknytning som røykrør og innmuringstuss. Er tverrsnittet for lite vil det ikke klare å transportere nok luft og røyk ut gjennom pipa, selv om du har god trekk.

Er det sprekker i pipa kan dette gjøre at pipas funksjon til å trekke røyken ut ikke fungerer like godt.

Pipas lengde kan også ha noe å si for trekken i peisen. Er pipa for kort kan det bety dårlig og ustabile trekkforhold, da det er en klar sammenheng mellom trekk og pipehøyde.

Ved noen av disse årsakene for dårlig trekk, anbefaler vi at du tar kontakt med din nærmeste forhandler, for å se på tiltak som kan gjøres med skorsteinen.

Pipe på hytte på vinteren

Vær- og vindforhold kan gi dårlig trekk

Det skal i praksis være enklere å få fyr når det er lave temperaturer ute. Når den varme luften fra peisen går opp i skorsteinen og erstattes av kald luft utenfra, får luften et oppdriv som skaper god trekk i pipa. Blåser det mye ute kan vindretningen være med på å gi god trekk eller dårligere trekk. Den kan enten gi ekstra sug i pipa og bedre trekk, eller blåse ned i pipa og gi dårlig trekk. En pipehatt kan være løsningen på dette, og kan fås hos din nærmeste forhandler.

Fyr riktig – med tørr ved!

Det er også selvfølgelig å foretrekke at det fyres riktig i peisen eller vedovnen, da dette også kan ha noe å si for røyk- og sotdannelse i peisen. Det er viktig å bygge opp peisbålet med tørr og finkløyvd ved, ha luftventil(er) åpne, og å tenne fra toppen. Da kommer vedovnen raskere opp i driftstemperatur, og røyk og gasser forbrennes.

 

Vi viser deg hvordan du fyrer riktig i peisen